โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า หอพัก คอร์ท 

       เป็นโปรแกรมบริหารงาน อพาร์ทเมนท์ / ห้องเช่า สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคน ไทยให้ได้ใช้เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงาน อพาร์ทเมนท์ / ห้องเช่า  ได้อย่าง มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่ง จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงานของ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้มี ระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ อพาร์ทเมนท์ ห้องเช่า หอพัก ทั่วทุกภาค ทั่วทุก จังหวัดและที่ สำคัญ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

เชิญทดลองใช้     โปรแกรมอพาร์ทเมนท์ออนไลน์ (ผ่านอินเตอร์เน็ต)    คลิ๊ก