hardlock
HardlockAristo Lock
      Hard Lock หรือ Aristo Lock เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ ช่วยลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในซอฟต์แวร์ได้ระดับหนึ่ง โดยเจ้าของ ลิขสิทธิ์สามารถควบคุมการทำงานของซอฟต์แวร์ ลงไปเก็บในหน่วยความจำภายในตัวHard Lock หรือ Aristo Lock โดยตัวHard Lock หรือ Aristo Lock เองจะทำงานโดยอาศัยโปรแกรมที่อยู่ภายในหน่วยความจำ ภายในตัวHard Lock หรือ Aristo Lock โดยโปรแกรมนี้ผู้ใช้อาจเขียนขึ้นเองหรือเป็นโปรแกรม สำเร็จรูปที่บริษัทผู้ผลิตเขียนเอาไว้ก็ได้
คุณสมบัติของฮาร์ดล็อค (Hard Lock) / อริสโต้ล็อค (Aristo Lock)
1. Hard Lock หรือ Aristo Lock คืออุปกรณ์แสดงความเป็นลิขสิทธิ์ โปรแกรมของทาง Aristo Soft หากทางลูกค้าทำ Hard Lock หรือ Aristo Lock หายต้องทำการสั่งซื้อ Software License ใหม่ทั้งชุด
2. 2.Hard Lock เป็นอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกับ Flash Drive เป็น USB Port แต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้เป็นตัวเก็บข้อมูล แต่ตัว Aristo Lock สามารถเก็บข้อมูลได้เหมือน Flash Drive ทั่วไป
3. Hard Lock / Aristo Lock เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้คู่กับโปรแกรม (Software) สำหรับไว้เปิดโปรแกรมเท่านั้น
4. Hard Lock / Aristo Lock เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันการ Copy ข้อมูลที่สำคัญของทางลูกค้าได้
5. ลูกค้าสามารถติดตั้ง Software / โปรแกรม ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบไม่จำกัดเครื่องได้ เพื่อทำ การสำรองไว้สำหรับเวลาเครื่องใด เครื่องหนึ่งเสีย หรือต้องการใช้โปรแกรมหลายเครื่อง (แต่ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมพร้อมกันได้) ก็ให้เสียบ Hard Lock ที่เครื่องคอมฯ ที่จะเล่นหรือใช้โปรแกรม
6. ในกรณี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ติดตั้งโปรแกรม เสีย ต้องเปลี่ยน เครื่อง หรือต้อง Format เครื่อง ใหม่ ก็สามารถทำได้ทันที โดย Backup ข้อมูลที่ต้องการไว้ก่อน และนำแผ่น CD โปรแกรม มาลงโปรแกรมใหม่ที่เครื่องที่ต้องการใช้งาน และนำข้อมูลที่ Back up ไว้มาใส่ในเครื่อง พร้อมกับ เสียบ Hard Lock / Aristo Lock เข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเล่น หรือใช้โปรแกรม ก็จะสามารถใช้งานได้ทันที
7. ป้องกันผู้ไม่พึงประสงค์ ที่จะเข้ามาใช้งานโปรแกรม โดยดึง Hard Lock / Aristo Lock ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งาน หรือเปิดโปรแกรมได้
     ทุกครั้งที่โปรแกรมทำงานจะมีการตรวจสอบรหัสของฮาร์ดล็อคว่าเป็นรหัสตัวเดียวกันกับฮาร์ดล็อคที่ทำการติดตั้งไว้ครั้งแรก หรือไม่ และเนื่องจาก ฮาร์ดล็อคแต่ละตัวจะมีรหัสที่แตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถใช้แทนกันได้ ดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนฮาร์ดล็อค หรือไม่มีฮาร์ดล็อคต่ออยู่กับ คอมพิวเตอร์ใน ขณะเรียกใช้ซอฟต์แวร์จะทำให้ไม่สามารถใช้งานซอฟต์แวร์นั้นได้ หรืออาจเรียก ซอฟต์แวร์ขึ้นมาได้แต่ไม่สามารถใช้งานได้ตาม ปกตินอกจากนี้ตัวฮาร์ดล็อคยังสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ
   - ใช้ล็อกโปรแกรมเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
   - ไม่ต้องลงไดรเวอร์ก็ใช้งานฮาร์ดล็อกได้ หมดปัญหาเรื่องการ update ไดรเวอร์
   - ใช้ได้กับ WIndows XP , WIndows 7 , WIndows 8 (ใช้ได้เฉพาะ Aristo Lock)