คำถาม - คำตอบ การแก้ไขปัญหา ด้วยตัวเองเบื้องต้น

IT Support

 
1. วิธีการซ่อมแซม ฐานข้อมูล โปรแกรมร้านอาหาร ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ ไฟตก ไฟดับ      click

หมายเหตุ : หากเป็นโปรแกรมอื่นๆ ก็ให้เลือกชื่อฐานข้อมูลจาก food เป็นชื่อโปรแกรมตามที่เราใช้งาน เช่นหากเป็นโปรแกรมเคเบิลก็ให้เปลี่ยนจาก food เป็น cable หรือหากเป็นโปรแกรมขายหน้าร้าน มินิมาร์ท ก็เปลี่ยนเป็น andaman เป็นต้น

 
2. วิธีการซ่อมแซมฐานข้อมูล โปรแกรม Andaman POS หรือ โปรแกรมต่างๆ ของ Aristo      click

หมายเหตุ : หากเป็นโปรแกรมอื่นๆ ก็ให้เลือกชื่อฐานข้อมูลจาก andaman เป็นชื่อโปรแกรมตามที่เราใช้งาน เช่นหากเป็นโปรแกรมเคเบิลก็ให้เปลี่ยนจาก andaman เป็น cable หรือหากเป็นโปรแกรมร้านอาหาร ก็เปลี่ยนเป็น food เป็นต้น

 
3. วิธีการปรับแต่งแบบฟอร์มพิมพ์ เบื้องต้น ของโปรแกรม Aristo Soft      click
 
4. วิธีการแก้ไขปรับแต่งแบบฟอร์ม ในกรณี ที่ช่องตัวเลขเป็นเครื่องหมาย ดอกจันทร์ ( * )      click
 
5. วิธีการ Import ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Navicat ( Andaman POS )      click
 
6. วิธีการ Export ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Navicat      click
 
7. วิธีการลงทะเบียนโปรแกรมร้านอาหาร       click
 

8. ขั้นตอนการตั้งเวลา Backup ข้อมูล ของโปรแกรม Aristo      click

ขั้นตอนการตั้งเวลาการ สำรองข้อมูลอัตโนมัติ โดย ใช้ โปรแกรม Task Scheduler โดยจะเรียกใช้โปรแกรม Backup.bat ที่ทางบริษัทสร้างขึ้น และ ในเครื่องจะต้องลง Software ที่เรียกว่า Navicat ควบคู่ด้วย ส่วนวิธีการ ตารางเวลาในการสำรองข้อมูล จะดูจาก ขั้นตอนตาม VDO ข้างล่างนี้
และ เรียกใช้ Backup.bat แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จครับ Link Youtube
 
9.การแก้ไข ดูแลรักษาเบี้องต้น Printer Slip Aristo # AS-80      click
 
10. การแก้ปัญหาลิ้นชักใช้งานไม่ได้ด้วยตัวเอง       click
 
11. การแบ็คอัพข้อมูลก่อนลงวินโดร์ใหม่ โปรแกรม Aristosoft       click
 
12. วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เมื่อ Printer Slip ใช้งานไม่ได้       click
 
13. ขั้นตอนการ remote เพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรม       click
 
14. การแบ็คอัพข้อมูลก่อนลงวินโดร์ใหม่ โปรแกรม Aristosoft       click
 
15. วิธีการตั้งค่า ip คงที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์       click
 
16. icon โปรแกรม Aristosoft หายไปจากหน้าจอวิธีการเรียกกลับมาแสดง       click
 
17. สัญญาณไฟเขียวไฟแดงหายไปเรียกกลับมาอย่างไร       click
 
18. เครื่องไฟตกไฟดับแล้วเข้าโปรแกรม Aristosoft ไม่ได้       click
 
19. การ Backup ข้อมูล Mysql ทั้ง Folder       click
 
20. วิธีการติดต่อดาต้าเบสที่อยู่บน cloud       click
 
21. แนะนำโปรแกรมร้านอาหาร บน windows. tablet       click
 

เงื่อนไข ** ข้อยกเว้น ** ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เฉพาะวันเสาร์
1. งดเว้น การแต่งแบบฟอร์ม,ปรับเปลี่ยนหน้าตารายงาน ใบเสร็จ ฯลฯ (รายงาน,ใบเสร็จ,ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ )
2. งดเว้น การตรวจสอบรายงานและตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น ยอดขายไม่ตรง, ยอดขายหาย, เลขที่บิลหาย, ไม่ตัดสต๊อก ฯลฯ
3. งดเว้น การติดตั้งโปรแกรมที่เป็นระบบเครือข่ายที่มากกว่า 1 เครื่อง (การเชื่อมต่อ Hamachi, การเชื่อมต่อระหว่างสาขา, การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ และเครื่องลูก ฯลฯ)
4. งดเว้น การตั้งค่าการเซ็ตสติ๊กเกอร์บาโค๊ด ทุกชนิด
5. งดเว้น การเซ็ตเครื่อง Tablet, เชื่อมต่อเครื่อง Tablet, เซ็ตเน็ตเวิร์ค
6. งดเว้น เรื่องการย้ายโปรแกรม , ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ , ย้าย SERVER และการย้ายข้อมูล
7. งดเว้น การ SET อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานของทางบริษัท ( และไม่ได้ซื้อจากทางบริษัทฯ ) เช่น PRINTER , SERVER , NAS เป็นต้น

หมายเหตุ สืบเนื่องจากวันเสาร์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ในการบริการ SUPPORT ให้กับลูกค้า เพียง 1 ท่านเท่านั้น ซึ่งทำให้งานที่ต้องใช้ความชำนาญ และใช้ระยะเวลาในการ Support เป็นเวลานาน ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในวันเสาร์ จึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ถ้าต้องการบริการตามหัวข้อด้านบน กรุณาติดต่อกลับเป็นวันทำการปกติ ในวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. ที่เบอร์ 02-496-0181-84

รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      ทางบริษัทรับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ราคาขั้นต่ำในการรับเขียนโปรแกรม เริ่มต้นที่ 3,000 บาท (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม Requirement ของลูกค้า และความยากง่ายในการพัฒนาโปรแกรม) ในการจ้างพัฒนาโปรแกรม Source Code โปรแกรมฉบับเต็ม ยังถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด อยู่

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการชำระค่าสินค้า
1. กรณีลูกค้า อยู่ในเขต กรุงเทพฯ
      ให้ลูกค้าโทรยืนยันนัด การติดตั้ง / อบรม ก่อนล่วงหน้า 1 – 3 วันทำการ ส่วนการชำระเงินค่าสินค้า ทางบริษัทฯ ขอรับชำระเป็น "เงินสด" ( งดรับเช็ค ) หรือ เป็น "แคชเชียร์เช็ค" เท่านั้น ณ.วันที่ติดตั้ง / อบรม / ส่งสินค้า แต่ในกรณีเป็นสินค้าบางประเภท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่ต้องขอรับเงินมัดจำค่าสินค้าก่อน เพื่อเป็นการยืนยันการติดตั้ง ก่อนล่วงหน้า 3 – 5 วันทำการ ( รายละเอียดนี้ ต้องโทรสอบถามกับทางบริษัทฯ อีกที )
2. กรณีลูกค้า อยู่ในเขต ต่างจังหวัด
      ให้ลูกค้าโทรยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมโอนเงินค่าสินค้าทั้งหมด 100% ก่อนล่วงหน้า 1 – 3 วันทำการ เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที โดยมีวิธีการจัดส่ง 3 วิธี ดังนี้
      2.1 จัดส่ง ให้ทางไปรษณีย์ EMS ด่วน ( ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ ) หรือ ขนส่ง ( ระยะเวลาตามพี้ นที่จัดส่ง หรือตามกำหนดของทาง ขนส่ง ) หรือ รถทัวร์ ( ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ ) ส่วนค่าจัดส่ง หรือขนส่ง ทางบริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าชำระแต่ค่าสินค้าอย่างเดียว
      2.2 ลูกค้าให้ ทางบริษัทฯ ไปติดตั้ง / อบรม / SERVICE ON SITE ถึงที่ นอกจากค่าสินค้าที่ต้องชำระแล้ว ทางลูกค้าต้องชำระส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของ ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับในติดตั้ง และอบรมโปรแกรม เพิ่มเติมด้วย
      2.3 ลูกค้ามารับ สินค้าเองที่บริษัทฯ ลูกค้าชำระแค่ ค่าสินค้าเท่านั้น ให้ลูค้ามารับสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าที่บริษัทฯ โดยตรง ไม่ต้องชำระค่าบริการในเรื่องของ ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับในติดตั้ง และอบรมโปรแกรม

เงื่อนไขการ รับประกันสินค้า
      1. รับประกัน โปรแกรมตลอดอายุการใช้งาน ( การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น )
      2. รับประกัน HARDWARE ทุกเครื่อง รับประกัน 1 ปี
      3. อบรมการใช้งาน ฟรี ที่บริษัท ( เท่านั้น ) / ไม่จำกัดจำนวน ครั้ง
      4. บริการตอบคำถาม ทางเทคนิค ทางโทรศัพท์ หรือ แก้ไขปัญหาทางรีโมทคอมพิวเตอร์ ทาง INTERNET ตลอดอายุการใช้ งาน / ทางลูกค้าต้องมี INTERNET ให้ไว้สำหรับการ บริการหลังขาย
      5. บริการติดตั้ง / อบรม / Service on Site ให้ฟรี จำนวน 1 ครั้ง ( เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น )
      6. กรณีติด ตั้งงานใน เขตต่างจังหวัด ลูกค้าต้องเสียค่า ใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับติดตั้งและ อบรมโปรแกรม

เงื่อนไขการคืนสินค้า HARDWARE ของทางบริษัท มีดังนี้
     1. สินค้าใช้งานไม่ได้จริงๆ และเสียจากตัวเครื่องเอง และเครื่องที่คืนต้องอยู่ในสภาพปกติ เหมือนก่อนที่จะสั่งซื้อ ไม่บุบเบี้ยว พัง แตก หรือ มีรอยขีดข่วน
     2. สินค้าที่คืนต้อง มีอุปกรณ์ และ อะไหล่ ภายในอยู่ครบ พร้อมกล่องสินค้ากลับมาในสภาพเดิมเท่านั้น
     3. สินค้าที่คืนต้อง ซื้อไปแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ
     4. สินค้าที่คืนต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
     5. สินค้าทีคืนต้องไม่เกิดจาก การกระทำ หรือ จงใจทำให้สินค้าเสียหาย
     6. ต้องส่งสินค้าคืนมาทางบริษัทฯ ทันที ที่สินค้ามีปัญหา และบริษัทฯ จะทำการชดใช้โดย จะเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้แทนเฉพาะค่าสินค้าที่เสียหาย เท่านั้น