โปรแกรมคลินิกสัตว์เลี้ยง / โรงพยาบาลสัตว์ / ร้านขายของสัตว์เลี้ยง 

      เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารงานคลินิกสัตว์ และร้านขายของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งพัฒนา โดยคนไทย ในรูป แบบ "ภาษาไทย" เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทยให้ได้ใช้งานเทคโนโลยีในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณ บริหารงานคลีนิคสัตว์เลี้ยง และร้านขาย ของสัตว์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสามารถ ออกบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง และถ่ายรูปติดบัตรได้อย่าง ง่ายดาย สร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่คนผู้ที่มาใช้บริการอีกทั้ง ยังช่วยควบคุมการ ทำงานของแพทย์ พนักงานจ่ายยา และแคชเชียร์ ให้มีระบบระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับร้านขายของ สัตว์เลี้ยง คลินิกสัตว์ และโรงพยาบาลรักษาสัตว์