โปรแกรมศูนย์ซ่อมและบริการ อู่ซ่อมรถ ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

       เป็นโปรแกรมบริหารงาน ศูนย์ซ่อม สำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนาโดย คนไทยเพื่อเป็นทางเลือก ของคนไทยให้ได้ใช้ เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณ บริหารงาน ศูนย์ซ่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วและถูกต้องแม่น ยำซึ่งจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก ่ลูกค้าที่มาใช้บริการอีกทั้ง ยังช่วย ควบคุมการทำงานของ ผู้บริหาร และ พนักงาน ให้ มีระบบ ระเบียบ มากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับ ศูนย์ซ่อมทั่วทุกภาค ทั่วทุกจังหวัด และที่สำคัญ โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวก สบายกับการทำงาน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว