โปรแกรมขายจิวเวลรี่ เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องประดับ

       เป็นโปรแกรมบริหารงานร้านจิวเวลรี่ สำเร็จรูป " ภาษาไทย " พัฒนาโดย คนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยี ด้วยในราคาที่เป็น กันเอง โปรแกรมสามารถช่วยให้คุณบริหารงาน ระบบขายหน้าร้านเกี่ยวกับสินค้า จิวเวลรี่ และเครื่องประดับ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ช่วยลดปัญหา การผิดพลาดของการ ทำงานในการขายสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการขายสินค้าด้วย ดูสวยงามเป็น ระเบียบ ยกระดับร้านค้าให้ทันต่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในยุค IT ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ และ สามารถนำ โปรแกรมนี้ไปใช้ในงานแสดง สินค้า โปรแกรม นี้เหมาะสำหรับ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้าต่างๆ ที่ขายสินค้า จิวเวลรี่ & เครื่องประดับ